Šole

Naslov:

Telefon:

E-pošta:

Potrebujete več kot srednješolsko izobrazbo

Veliko je poklicev, za katere je po zaključeni srednji šoli potrebno nadaljevanje izobraževanja na kateri od višjih strokovnih šol (višješolski izobraževalni programi), ali kateri od fakultet (visokošolski in univerzitetni izobraževalni programi). Zelo zahtevni poklici zahtevajo še magisterij ali celo doktorat. 

Izbira katere od gimnazij, ki jih najdete na dnu spletne strani v razdelku "Sorodne šole" je navadno dober začetek za prehod v nadaljnje izobraževanje za poklice, ki zahtevajo študij na fakultetah in univerzah in kamor se ne morete vpisati brez opravljene splošne mature. 

Ne glede na trenutno izbiro srednje šole pa slovenski šolski sistem omogoča prehodnost na višje stopnje izobraževanja. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: