Šole

Naslov: Cesta krških žrtev 131

8270 Krško

Telefon: 07 49 06 400

E-pošta: tajnistvo@sc-krsko.si

Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Krško

Šola usmerjena v ljudi za ljudi, z blagovno znamko odličnosti na področju strojništva, elektrotehnike in računalništva. Sodeluje z gospodarstvom in izvaja  vajeniško obliko izobraževanja v SPI strojnem mehaniku. Izvajamo veliko projektov, ki lahko zadovoljijo dijakovo radovednost, inovativnost, različne interese in podobno. Poudarek je na kvaliteti medsebojnih odnosov, osebnem napredku in pridobivanju socialnih veščin. 

Šola izvaja nseldnje izobraževalne programe:

 • Tehniška gimnazija 
 • (SSI) Elektrotehnik 
 • (SSI) Strojni tehnik 
 • (SSI) Tehnik računalništva  
 • (SPI) Elektrikar 
 • (SPI) Oblikovalec kovin - orodjar 
 • (SPI) Avtoserviser 
 • (SPI) Strojni mehanik 
 • (NPI) Pomočnik v tehnoloških procesih 
 • (PTI) Elektrotehnik 
 • (PTI)Strojni tehnik 
   

Znanja s področja strojništva, elektrotehnike in računalništva so najbolj deficitarna, strokovnjaki s teh področij (poklicev) bodo zagotovo tudi v prihodnje najbolj iskan kader na trgu dela. Šola izvaja dobro pripravo za študij na višjih in visokih študijskih programih – ne samo tehniške smeri. Laboratoriji so opremljeni z različno tehnično opremo za učenje in uresničevanje  lastih idej dijakov s pomočjo mentorjev (FabLab). Podpiramo bogato  vseživljenjsko učenje in  splošno razgledanost.  

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: