Šole

Naslov: Litostrojska cesta 51

1000 Ljubljana

Telefon: 01 513 36 00

E-pošta: info@ssts.si

Srednja šola tehniških strok Šiška

Srednja šola tehniških strok Šiška se nahaja ob Industrijski coni Šiška, kar odraža vizijo šole, ki je tesno povezana s podjetji. V šoli smo razvojno naravnani in sledimo napredku tehnike in novim tehnologijam. Razvijamo znanja, ki jih dijaki s pridom uporabijo po zaključku šolanja. Dijakom so na voljo tudi štipendije za deficitarne poklice. V šoli organiziramo srečanja s predstavniki podjetij, na katerih se odvijajo že pravi zaposlitveni razgovori. Spodbujamo odgovornost, podjetnost in timsko delo. Ob ničelni toleranci do nasilja naši dijaki razvijajo samostojnost in samozavest. 

Na šoli izvajamo naslednje izobraževalne programe: 

  • elektrikar (triletni program z možnostjo nadaljevanja na PTI programu), 
  • računalnikar (triletni program z možnostjo nadaljevanja na PTI programu), 
  • tehnik mehatronike (štiriletni program), 
  • elektrotehnik (dvoletni PTI program po končanem triletnem izobraževanju), 
  • tehnik računalništva (dvoletni PTI program po končanem triletnem izobraževanju). 

Na SŠTS Šiška se lahko pohvalimo s sodobno opremljenimi učilnicami za robotiko, obdelavo s CNC stroji, elektroniko in z objektom za obnovljive vire. Imamo lastno telovadnico, glasbeno sobo z opremo za snemanje in dve veliki predavalnici za večje dogodke, ki jih je možno tudi najeti. Poseben poudarek dajemo razvoju praktičnih znanj v šoli in v podjetjih. Dijaki sodelujejo v različnih krožkih, projektih, raziskovalnih nalogah, šolskem radiu, glasbenih skupinah in pri izdelavi šolskega glasila. Aktivni smo v mednarodnih projektih (praksa preko Erasmus+, obiski podjetij v tujini). 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: