O projektu

Kontakt

Vida Navse

Telefon: 01 5864 217

E-pošta: vida.navse@cpi.si

Moja izbira

Kaj bom delal/a v izbranem poklicu? Katere lastnosti so pomembne za opravljanje poklica? Kakšna znanja in spretnosti moram osvojiti? Kje se lahko izšolam za izbrani poklic? Kako lahko ugotovim, kateri poklic me zanima?

Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja boste na enostaven način našli odgovore na tej spletni strani. Verjamemo, da vam bodo zbrane informacije pomagale pri odločitvi o vaši karierni poti, pa tudi vašim staršem bodo v podporo, ko vam bodo svetovali pri tem pomembnem življenjskem koraku. 

Spletišče obsega dva glavna sklopa:

 • POKLICI – V tem sklopu najdete opise prek 500 poklicev, ki so jih za vas pripravili sodelavci Zavoda RS za zaposlovanje. Vsak opis dopolnjujejo slikovna in ponekod tudi video gradiva. Pod opisom vsakega poklica vam sistem ponudi naključen izbor šol, v katerih boste lahko naredili prve korake do izbranega poklica. Iščete s pomočjo vpisovanja ključnih besed.
 • ŠOLE – V tem sklopu najdete poleg opisa, slikovne ali video predstavitve še osnovne kontaktne podatke šole, ter izobraževalne programe, ki jih izvaja. Prek objavljene povezave lahko dostopate direktno na spletno stran šole, kjer boste dobili celovit vpogled v delovanje šole in njene aktivnosti. Pod opisom najdete seznam sorodnih šol, ki se s klikom na »gumb« POGLEJ VSE ŠOLE, razširi na seznam vseh šol, ki v Sloveniji izvajajo redno srednješolsko izobraževanje. Podatke o šolah so zbrali in pripravili za vas sodelavci Centra RS za poklicno izobraževanje. 

Poleg tega vas bomo na spletni strani seznanjali z novicami, kariernimi in drugimi nasveti ter poročali o tekmovanju v poklicih spretnostih Euroskills. 

O projektu

Spletišče Moja izbira je rezultat projekta, ki je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se je na predlog Programskega sveta za promocijo poklicev začel uresničevati v obdobju 2007–2013.  Dosega pomembne cilje takrat zasnovanega Načrta spodbujanja prepoznavnosti in uveljavljanja poklicev za obdobje 2007–2013, ki skupaj z drugimi načrtovanimi aktivnostmi sledi štirim temeljnim namenom:

 • zagotoviti ustrezno odzivnost strokovnega in poklicnega izobraževalnega sistema na potrebe gospodarstva, trga dela in posameznikov,
 • doseči boljše poznavanje poklicev in možnosti izobraževanja ter zaposlovanja,
 • izboljšati privlačnost poklicev in usposabljanja zanje,
 • prepoznavati, odkrivati, ustvarjati in promovirati nove poklice.

Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, projekt »Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO« v sodelovanju s projektom »Promocija poklicnega izobraževanja v letih 2016 – 2020«, Centra RS za poklicno izobraževanje. 

Partnerji

V projektu prenove spletišča Moja izbira sta sodelovala Zavod RS za zaposlovanje in Center RS za poklicno izobraževanje, medtem ko so pri sami vzpostavitvi spletišča v letu 2008 sodelovali številni partnerji, ki s svojo osnovno dejavnostjo pokrivajo izobraževanje dijakov in odraslih, pripravljajo izobraževalne programe in poklicne standarde, svetujejo mladim in odraslim o njihovi nadaljnji poklicni poti, organizirajo dogodke za mlade in odrasle, ter povezujejo delodajalce in šolo.

Center RS za poklicno izobraževanje

Javni zavod Center RS za poklicno izobraževanje ali kratko CPI je bil ustanovljen leta 1995 kot osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. CPI je v 25 letih delovanja postal mesto, kjer se srečujejo, usklajujejo in povezujejo interesi države in socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Z razvojem programov poklicnega in strokovnega izobraževanja CPI sledi dinamičnemu razvoju evropskega trga dela in mednarodnega izobraževalnega prostora.

 
V povezavi z gospodarstvom, obrtnimi in gospodarskimi zbornicami ter drugimi socialnimi partnerji CPI pripravlja razvojne in strokovne rešitve ter s tem dviguje kakovost in privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Zaposlene pri delu vodijo temeljna načela nadaljnjega razvoja in kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja: 

 • temeljna poklicna usposobljenost z možnostjo njene nadgradnje za vsakega državljana Slovenije,
 • povezovanje izobraževanja in trga dela,
 • zaposljivost ,
 • vseživljenjsko učenje in
 • enake možnosti ne glede na spol ali druge danosti.

S tem CPI prispeva h konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva in socialne vključenosti prebivalcev Slovenije. (dodana povezava na spletno stran CPI na »več o CPI«)   
 

Zavod RS za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za celotno območje Republike Slovenije.

Strateška prizadevanja ZRSZ so usmerjena v čimprejšnjo aktivacijo in zaposlitev brezposelnih oseb, povečanje učinkovitosti posredovanja zaposlitev in programov aktivne politike zaposlovanja ter uveljavljanje Zavoda kot osrednje institucije vseživljenjske karierne orientacije. Temeljne dejavnosti Zavoda vključujejo posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj za zaposlovanje tujcev, izdelavo analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda ter informiranje o trgu dela. 

Sestavni del Zavoda je Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS), ki zbira in posreduje informacije o izobraževanju in zaposlovanju doma in v Evropi različnim zainteresiranim javnostim. Zagotavlja strokovno pomoč kariernim svetovalcem, svetovalcem v izobraževanju in šolskim svetovalnim delavcem. 

Med pomembnimi razvojnimi dejavnostmi v izvajanju je projekt »Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno orientacijo« (Projekt NKT VKO). Z razvojem pripomočkov, zagotavljanjem izobraževanj ter ozaveščanjem strokovne javnosti prek spletnega mesta VKO Točka skrbi za podporo vsem izvajalcem vseživljenjske karierne orientacije in oblikovalcem politik na tem področju. (dodana povezava na spletno stran ZRSZ na »več o ZRSZ«)   
 

Vseživljenjska karierna orientacija za mlade - koristne povezave

Karierni plac - karierno svetovanje za mlade do 19. leta

Všečkam in grem - karierni center za mlade

Zavod Netfix - priznavanje neformalno pridobljenega znanja in kompetenc

Zavod Ypsilon - podpora za uspešen začetek samostojne podjetniške poti

Socialna akademija - medgeneracijsko povezovanje, zagovorništvo, državljanske kompetence

Zavod za mobilnost mladih MOVIT - razvoj mobilnosti mladih

PiNA Koper - kulturno izobraževalno društvo

Ljubljanska mreža info točk za mlade - izobraževanje, delo, prostovoljstvo, natečaji.... vse za mlade

 

Za medije

Prenovljena spletna stran Moja izbira je namenjena predvsem poklicni orientaciji devetošolcev, ki iščete uporabne informacije, usmeritve in orodja pred najpomembnejšo življenjsko odločitvijo – kakšen poklic izbrati. Namenjena je tudi staršem in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci) pri kariernem usmerjanju mladostnikov.

Za dodatne informacije in vprašanja vam je na voljo:
Vida Navse
Telefon: 01 586 42 17
E-pošta: vida.navse@cpi.si