Dostopnost

Izjava o dostopnosti spletnega mesta www.mojaizbira.si

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto MojaIzbira.si, ki je informativno spletno mesto o možnostih in načinih poklicnega izobraževanja v okviru Centra za poklicno izobraževanje RS.  

Uporabo spletnega mesta portala https://www.mojaizbira.si/ želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato ga nenehno oblikujemo in prilagajamo tako, da je dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti: uporabnikom z okvarami vida (slepim, slabovidnim, barvno slepim), uporabnikom z okvarami sluha (gluhim, naglušnim, gluhoslepim) ter uporabnikom z različnimi kognitivnimi okvarami in motnjami v razumevanju.
 

Stopnja skladnosti

Dostopnost spletnega mesta https://www.mojaizbira.si/ je usklajena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA) ter v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0. Skladnost dostopnosti portala eUprava s smernicami WCAG ustreza stopnji AA.

Manj dostopne vsebine (splošno):

  1. Barvni kontrast: v nogi so v skladu z barvami CGP-ja določeni logotipi v sivih odtenkih, ki ne zadoščajo potrebnemu kotrastmenu razmerju. Zaradi nesorazmernega bremena stroškov z zamenjavo celotnega CGP-ja, zato bo ustrezen kontrast teh grafik omogočen pri prvi prenovi CGP-ja.
  2. HTML: določene HTML povezave lahko vplivajo na nekoliko drugačen prikaz spletnega mesta ob uporabi različnih brskalnikov. Izgube vsebine pri tem ni. Povezave bodo sproti in po potrebi čim prej ustrezno popravljene.
  3. Naslovi: občasno se pojavijo povezave z enakim besedilom v vsebini in v atributu Title (Naslov), izgube vsebine pri tem ni.
  4. Raba Iskalnika za uporabnike bralnika zaslona: avtomatsko proženje rezultatov iskanja trenutno ni omogočeno za uporabnike bralnika zaslona. To bo omogočeno ob prvi prenovi CMS sistema celotnega spletnega mesta.

Dostopne alternative 

Čeprav se nenehno trudimo za ustrezen dostop do vsebin spletnega mesta https://www.mojaizbira.si/ za čim širši krog uporabnikov, se lahko zgodi, da bodo določene vsebine kljub temu posameznikom včasih nedostopne.  

V tem primeru se lahko uporabniki obrnejo na enega izmed navedenih kontaktov, kjer bodo brez težav pridobili informacije v njim dostopni obliki:

  • telefonska številka: 01 5864 255 (g. Valter Urh)
  • elektronski naslov: valter.urh@cpi.si 
  • osebni obisk na sedežu CPI, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana.

Povratne in kontaktne informacije

Veseli bomo informacij o vaši uporabniški izkušnji na spletnem mestu https://www.mojaizbira.si/, kot tudi predlogov za izboljšanje dostopnosti.
Vse informacije nam lahko sporočite na naslov vida.navse@cpi.si. Na vaše obvestilo, prošnjo ali zahtevo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema. Če glede na vsebino v navedenem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora. 

Izvršilni postopek 

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katerokoli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom ZDSMA, lahko oddate prijavo inšpektorju za informacijsko družbo:

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) vrši 

Inšpekcija za informacijsko družbo:

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.ijs@gov.si 

Datum objave spletnega mesta MojaIzbira.si:

Spletno mesto https://www.mojaizbira.si je bilo v obstoječi grafični podobi objavljeno 22. 4. 2021.

Priprava Izjave o dostopnosti

Izjava o dostopnosti spletnega mesta https://www.mojaizbira.si/ je bila pripravljena 10. 04. 2022 na podlagi procesa za omogočanje ustrezne spletne dostopnosti, ki je bila izveden v okviru pridobitve NSIOS certifikata spletne dostopnosti.