Šole

Naslov: Trg mladosti 3

3320 Velenje

Telefon: 03 896 06 32

E-pošta: ers@scv.si

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola

Področja, za katera izobražujemo, so področja, za katera delodajalci kažejo veliko zanimanje. Z lepo tradicijo izobraževanja v Šaleški dolini, strokovnim in prizadevnim delom naših sodelavcev ter s sodelovanjem z okoljem smo ustvarili izvrstne izobraževalne pogoje. 
Programi, v katerih izobražujemo so sodobni in omogočajo dobre povezave šol in podjetij ter številne izbirne dejavnosti dijakov.  

 

Šola izobražuje po naslednjih izobraževalnih programih:

  • Elektrikar 
  • Elektrotehnik  
  • Elektrotehnik PTI 
  • Tehnik računalništva 
  • Tehnik mehatronike 

Ponujamo vam izobraževanje v programih, ki temeljijo na:  

  • širokih možnostih nadaljnjega izobraževanja, razvijanju potencialov posameznika 
  • uporabnih znanjih 
  • zaposlitvenih potrebah v prihodnosti 
  • širokih možnostih nadaljnjega izobraževanja, razvijanju potencialov posameznika. 
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: