Šole

Naslov: Cankarjeva ulica 10

5000 Nova Gorica

Telefon: 05 620 57 04

E-pošta: ers@scng.si

Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola

Si lahko predstavljamo življenje brez električne razsvetljave, hišnih aparatov, televizorja, računalnika? Težko. Danes nam je to že tako samoumevno, da se zavemo pomena električne energije šele, ko ta izpade in dobesedno tavamo v temi. Elektroenergetika je tista, ki poskrbi in zagotavlja električno energijo s čim manjšimi vplivi na okolje.

Z vstopom v našo šolo se za dijake pričenja nova pot spoznanj, odkritij in inovacij. Vendar naša šola ni le hiša učenosti, ki  dijaka napolni s strokovnimi znanji. Dati mu hoče tudi veselje do življenja, posejati njegovo šolsko pot s prijetnimi doživetji, ga odpreti za izkušnje in preizkušnje, mu pomagati pri razvoju lastne osebnosti.

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • Elektrikar
  • Računalnikar
  • Elektrotehnik
  • Tehnik računalništva

Izobražujemo na področjih elektrotehnike in računalništva, ki so temelj razvoja znanosti.
Mladim dajemo priložnost, da sodelujejo pri soustvarjanju prihodnosti.
Vedoželjnim in inovativnim omogočamo uresničitev načrtov ter uspešno kariero.
Usposabljamo zelo iskane in cenjene strokovnjake.
Tehniška in informacijska znanja so odlična podlaga za nadaljnji študij na vseh drugih področjih.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: