Šole

Naslov: Vegova ulica 4

1000 Ljubljana

Telefon: 01 244 43 50

E-pošta: uprava@vegova.si

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana

Vegova Ljubljana je šola, ki se lahko kosa z najboljšimi srednjimi strokovnimi šolami in gimnazijami v Ljubljani in Sloveniji. Dijake usmerjamo v trajnostno in vseživljenjsko učenje, v kritičen odnos do prebranega, slišanega, naučenega. Trudimo se, da usvojijo učne strategije in da jim postaneta znanje in delo vrednoti. Še posebno bi pri dijakih in učiteljih želeli razviti kreativnost in inovativnost, med njimi pa vzpostaviti dobro komunikacijo, socialno zavest in etičnost. Dijake pripravljamo na uspešno nadaljevanje študija in vključevanje na trg dela.  

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • Elektrotehnik 
  • Tehnik računalništva 
  • Tehniška gimnazija 

Naši dijaki veljajo kot uspešni in zanesljivi in so iskan kader že po zaključku srednje šole, veliko pa se jih odloči tudi za nadaljnji študij.  

Šola. ki se nahaja v samem središču Ljubljane in je dobro prometno povezana, pa ponuja tudi širok nabor obšolskih dejavnosti.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: