Šole

Naslov: Ulica IV. armije 1

6250 Ilirska Bistrica

Telefon: 05 711 11 13

E-pošta: gimnazija.ilb@scpo.si

Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica

Gimnazija Ilirska Bistrica ima svoje prostore v prijetnem, mirnem okolju, na robu mesta in v bližini drugih izobraževalnih ustanov, javnih zavodov in organizacij (Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Glasbena šola Ilirska Bistrica, Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica, društvo radioamaterjev Radio klub Snežnik Ilirska Bistrica, Območno združenje Rdečega križa Ilirska Bistrica itd.).

S svojim delovanjem smo kot dislocirana enota Šolskega centra Postojna začeli v šolskem letu 2004/05.

Srednješolska izobraževalna programa, ki ju izvajamo:
- Gimnazija (SI),
- Tehnika računalništva (SSI).

Prednosti naše šole, ki jih navajajo naši dijaki in njihovi starši so: bližina šole, dobri rezultati šole (učni uspehi, dosežki na tekmovanjih, uspehi na maturi ...), možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v številnih evropskih državah v okviru programa Erasmus+, pozitivno mnenje o šoli in priporočila starejših dijakov, strokovnost učiteljev, sodobne metode poučevanja, medpredmetno povezovanje, aktivno vključevanje dijakov v pedagoški proces, spoštljiv odnos in prijaznost učiteljev do dijakov, odlično počutje na šoli, majhnost šole, ki omogoča dobro poznavanje in oseben odnos do dijakov, povezovanje šole z okoljem in vključenost v projekte na nacionalni in mednarodni ravni, dobro urejeni brezplačni šolski prevozi, finančne spodbude v višini 40,00 € mesečno ...

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: