Šole

Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola

 

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

Inštalater strojnih inštalacij
Tehnik računalništva
Prodajalec
Avtoserviser

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: