Šole

Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo

S sodobno opremo in moderno tehnologijo sledimo napredku v industriji, da  mladim, ki jih zanima tehnika, zagotovimo industriji primerljivo učno okolje.  

Dijaki z raziskovalnim delom v domačih in mednarodnih projektih dosegajo odlične rezultate. Kot mladi inovatorji se predstavljajo   podjetjem, ki iščejo ambiciozne in perspektivne kadre. Praktično usposabljanje poteka v šoli in podjetjih, v Sloveniji in tujini.  

Bivanje v dijaškem domu. 

Z odgovornim delom, zaupanjem v svoje sposobnosti in z našo pomočjo je v Srednji šoli za strojništvo Škofja Loka prav vsak lahko uspešen. 

Izobraževalni programi, ki jih šola izvaja, so naslednji:
 

 • strojni tehnik (SSI) 
 • strojni tehnik (PTI) 
 • oblikovalec kovin-orodjar (šolska in vajeniška oblika izobraževanja) 
 • strojni mehanik (šolska in vajeniška oblika izobraževanja) 
 • inštalater strojnih inštalacij 
 • pomočnik v tehnoloških procesih 
 • avtoservisni tehnik (PTI) 
 • avtoserviser (šolska in vajeniška oblika) 
 • avtokaroserist (šolska in vajeniška oblika)  

Na Srednji šoli za strojništvo imamo:  

 • učni izdelovalni laboratorij za razvoj talentov  in  start-upov 
 • štipendije 
 • vajeništvo 
 • sodobno visokotehnološko opremo 
 • strokovno usposobljene učitelje  in mentorje v podjetjih 
 • povezovanje teoretičnih in praktičnih znanj 
 • individualiziran pouk za nadarjene,  dijake s  statusi in posebnimi potrebami 
 • projektno in raziskovalno delo 
 • praktično usposabljanje v Sloveniji in tujini 
 • možnost nadaljnjega izobraževanja 
 • mednarodne izmenjave 
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: