Šole

Naslov: Ljubljanska cesta 12

1330 Kočevje

Telefon: 01 620 43 22

E-pošta: info@gssk.si

Gimnazija in srednja šola Kočevje

S človeškim, spoštljivim in srčnim odnosom do dijakov, staršev ter zaposlenih skrbno oblikujemo svoj odnos do dela in pot do znanja. Spodbujamo vseživljenjsko učenje v varnem okolju ter stremimo k razvoju talentov, ambicij in potencialov, s katerimi nam je svet na dosegu roke. Prihodnost je pred našimi vrati; z zanosom, radoživostjo in odgovornostjo prestopimo prag ter z znanjem v roki zarišimo pot v domače okolje in svet.

Leta, ki jih preživiš na naši šoli, so leta, ki ti dajo zaleta.

Šola izvaja naslenje izobraževalne programe:

 • gimnazija
 • ekonomski tehnik (SSI)
 • ekonomski tehnik (PTI) 
 • strojni tehnik  (SSI)
 • oblikovalec kovin – orodjar (SPI)
 • trgovec  (SPI)
 • mizar (SPI)
 • obdelovalec lesa (NPI)
 • tehnik računalništva (SSI)

Skrbimo za:

 • Osredotočenost na vsakega posameznika, skrb za uspešnost: ure konzultacij, dodatna strokovna pomoč, vrstniško partnerstvo, program za nadarjene.
 • Najmodernejše oblike pouka:  medpredmetni pouk, projektni dnevi in tedni, avtentične naloge, učenje učenja, formativno spremljanje, mednarodno sodelovanje, razvijanje bralne pismenosti, kompetence podjetnosti. 
 • Garderobna omarica in dijaška izkaznica za vsakega.
 • Več menijev malice.
 • Učbeniški sklad.
 • Status športnika, glasbenika, raziskovalca, tekmovalca.
   
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: