Šole

Naslov: Ulica bratov Rupar 2

4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00

E-pošta: info@ssj-jesenice.si

Srednja šola Jesenice

Na SŠ Jesenice si prizadevamo, da dijakom posredujemo veliko teoretičnega znanja, ki ga znamo uspešno nadgraditi s praktičnimi izkušnjami. V zadnjih dveh šolskih letih se tako lahko v vseh treh štiriletnih programih pohvalimo tako z diamantnimi kot z zlatimi maturanti. Zelo dobro sodelujemo tudi z delodajalci s celotne Gorenjske, kar nam omogoča kvalitetno izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in zelo raznolik praktični pouk v vseh programih. Na šoli si prizadevamo, da naši dijaki v času šolanja razvijajo veščine in vrednote, ki jim bodo olajšale vstop v svet odraslih. 

 

Šola izobražuje po izobraževalnih programih:

  • zdravstvena nega 
  • predšolska vzgoja 
  • strojni tehnik 
  • mehatronik operater 
  • pomočnik v tehnoloških procesih 

Na šoli deluje pevski zbor Letim, ki je v preteklih letih polnil dvorane na Gorenjskem. Svoje talente dijaki lahko razvijajo tudi v drugih obšolskih dejavnostih, se družijo na ekskurzijah doma in v tujini ter sodelujejo na prireditvah v lokalni skupnosti in tudi širše. Praktične izkušnje lahko dijaki pridobijo tudi v tujini v okviru projekta Erasmus+. S sodelovanjem v projektu Spirit Slovenija posebno pozornost namenjamo spodbujanju podjetništva med mladimi. Smo tudi športnikom prijazna šola, saj vrhunskim športnikom omogočamo, da vse obveznosti letnika opravijo na daljavo. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: