Šole

Naslov: Študentovska ulica 16

5280 Idrija

Telefon: 05 372 68 00

E-pošta: tajnistvo@gimidrija.si

Gimnazija Jurija Vege Idrija

Šola, ki na temeljih občečloveških vrednot pripravlja na izzive sodobnega časa
  
Gimnazija Jurija Vege Idrija je šola z dolgoletno tradicijo, njen značaj oblikuje prva Slovenska realka, ki je bila ustanovljena 1901. Šola ima v kraju in v širšem okolju poseben status, kar pred nas postavlja še toliko večjo odgovornost in zahtevo po zavzetosti za doseganje odličnosti. Z vključevanjem v različne nacionalne in mednarodne projekte sledimo novostim in jih vključujemo v učni proces. Naše delo je usmerjeno v dijaka in pomemben nam je napredek vsakega posameznika. Šola ima certifikata Športnikom prijazno izobraževanje in Evropska točka za nadarjene.
 

virtualni sprehod po prostorih gimnazije

https://my.matterport.com/show/?m=rYPTdPv7boR

virtualni sprehod po prostorih poklicne šole

https://my.matterport.com/show/?m=3m6qwqsEVav

Izvaja izobraževalne programe:

  • Gimnazija
  • Strojni tehnik
  • Mehatronik operater (SPI, 3-letni)

Naša šola spada med manjše šole, a ima vse, kar ponujajo večje in verjamemo, da še veliko več. Majhnost je naša velika prednost. Dijaki vseh programov, se med seboj lahko srečujejo in spoznavajo pri zunajšolskih dejavnostih, projektih, na tednih športa in ekskurzijah. Skupaj ustvarjajo različne šolske dogodke in prireditve. Velik poudarek na šoli dajemo zagotavljanju varnega in spodbudnega okolja ter osebnemu pristopu. Vsa ocenjevanja znanja, pisna ustna, so napovedana. Dijaki imajo možnost konzultacij.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: