Šole

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

Poslanstvo STPŠ Trbovlje je izobraževanje dijakov za opravljanje poklica in hkrati za pripravo za nadaljnje izobraževanje. Dijaki pridobijo znanja in kompetence, ki so prilagojena potrebam gospodarstva in so hkrati dobra podlaga za nadaljnje izobraževanje. Smo šola, ki se je sposobna hitro odzvati na nove potrebe in izzive, smo fleksibilni in v koraku s časom. Poudarjamo: Na trdnih temeljih rastemo do zvezd. 

Vizija: V sodelovalnem in strpnem duhu ustvarjamo center tehniškega izobraževanja, v katerem je pomemben vsak udeleženec, in kjer vzgajamo v uspešne in poštene ljudi.

Šola izobražuje po programih:

 • Elektrotehnik, srednje strokovno izobraževanje; 
 • Strojni tehnik, srednje strokovno izobraževanje; 
 • Tehnik računalništva, srednje strokovno izobraževanje; 
 • Avtoserviser, srednje poklicno izobraževanje; 
 • Inštalater strojnih inštalacij, srednje poklicno izobraževanje; 
 • Oblikovalec kovin; srednje poklicno izobraževanje; 
 • Pomočnik v tehnoloških procesih, nižje poklicno izobraževanje 

Zakaj bi nekdo postal dijak naše šole? Zato ker:

 • bo viden in slišan kot posameznik in nikoli ne bo številka; 
 • bo pridobil odlično znanje in kompetence; 
 • bo v okolju, kjer se spoštujemo, cenimo znanje in gojimo pripadnost šoli; 
 • se na naši šoli neprestano učijo tudi učitelji; 
 • spodbujamo inovativnost, dosegamo odlične rezultate in prejemamo priznanja; 
 • se bo tu naučil svoje znanje predstavljati tudi izven šole; 
 • šoli, ki je tesno povezana z gospodarstvom; 
 • bo lahko delal timsko, na projektih, kjer se bo prepletalo znanje različnih programov; 
 • bo na šoli, kjer mu bodo pomagali doseči cilje tako učitelji kot dijaki. 
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: