Šole

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Srednja šola je lahko vaš novi začetek ter vaša pot, ki vas bo vodila na trg dela, študij in v življenje. Vaša prihodnost je odvisna od marsičesa, vendar predvsem od vas samih. Vsak ima svoj potencial in tisti trenutek, ko ga začnete izražati, lahko začnete spreminjati svet. Učitelji na naši šoli pa vas bodo pri tem spodbujali, usmerjali in navdihovali. Veselimo se novih izzivov,  ki jih pred nas postavljata tehnologija s svojim razvojem in človek, zato želimo postati šola, ki jo na poti k odličnosti ženejo ambicioznost, inovativnost, ustvarjalnost in etičnost. 

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • Strojni tehnik (SSI) 
  • Tehnik mehatronike (SSI) 
  • Medijski tehnik (SSI) 
  • Strojni tehnik  (PTI) 
  • Tehnik mehatronike (PTI) 
  • Mehatronik operater (SPI) 
  • Oblikovalec kovin – orodjar (SPI) 
  • Inštalater strojnih inštalacij (SPI) 
  • Pomočnik v tehnoloških procesih (NPI)

Poklici, povezani s strojništvom, mehatroniko in medijsko tehniko, so zagotovo poklici sedanjosti in prihodnosti. Posebno mesto na naši šoli imajo raziskovalne naloge in naši šolski, nacionalni in mednarodni projekti, ki povezujejo tako dijake kot tudi učitelje, delodajalce in širše okolje. Ponosni smo na naše tradicionalne projekte, kot so Kodeks sožitja, Na srednji šoli je kul, Motivacija za pozitivno prihodnost, Sinergija edukacije in gospodarstva ter Pot do moje kariere. Smo tudi Eko šola, Zdrava šola, Šola ambasadorka evropskega parlamenta, MEPI šola ...

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: