Šole

Naslov: Volkmerjeva cesta 15

2250 Ptuj

Telefon: 02 748 28 10

E-pošta: info@gimptuj.net

Gimnazija Ptuj

Gimnazija Ptuj je varno in ustvarjalno okolje, ki temelji na tradiciji, strokovnem kadru, številnih dejavnosti in visokih uspehih. Vanjo vsako leto vstopi vsaj 130 prvošolcev. 

Mi smo takšna šola, da pri pouku in dejavnostih ni dovoljeno spati, zaželene pa so sanje. Idejo kujemo in uresničujemo sami in ob podpori naših mentorjev. Ponujamo narodne in mednarodne izmenjave, številne projekte, tekmovanja, strokovne ekskurzije, krožke, interesne dejavnosti delovanje v mreži UNESCO ter osvajamo nagrade in priznanja na tekmovanjih. 

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • Gimnazija splošna  
  • Gimnazija športni oddelek 
  • Umetniški oddelek (likovna smer, smer gledališče in film) 
  • Maturitetni tečaj 

Naši gimnazijci štiri leta iščejo odgovore o sebi, drugih in svetu, se učijo, da bi znali, so radovedni in ustvarjalni, raziskujejo, odkrivajo in razvijajo svoje talente, tekmujejo, sodelujejo, zmagujejo v znanju in v svojem osebnem napredku... in učitelji jih pri tem usmerjamo in vodimo. 

Pridobijo znanje in izkušnje, uspešni so na maturi, vpišejo se na željeni študijski program in stopijo na pot odraslosti. 

Spoznajte nas in spremljajte preko »touch screena« (spletna stran, FB, instagram), obiščite nas na virtualnem informativnem dnevu, potem pa se septembra pridružite in preizkusite še realni »touch skin« na GimPtuj.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: