Šole

Naslov: Ižanska cesta 12

1000 Ljubljana

Telefon: 05 907 43 00

E-pošta: info@kgbl.si

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Srednja glasbena in baletna šola

Smo umetniška gimnazija, program je vezan na sistematično razvijanje, poglabljanje in razširjanje strokovno-glasbene, plesne in splošne izobrazbe, ki se zaključuje s splošno maturo. 
Program vključuje I. glasbeno smer (modul A-glasbeni stavek, modul B-petje-inštrument, modul C-jazz-zabavna glasba) in II. plesno smer (modul A-balet).
Za vključitev v program je potrebna uspešno končana osnovna šola ter posebna nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom znanja.
Program omogoča pripravo na maturo iz obveznih predmetov (slov. jezik, matematika, tuji jezik) in izbirnih predmetov (glasba, tuji jezik, zgodovina). Z uspešno opravljeno maturo se pridobi srednja izobrazba.
 

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • Umetniška gimnazija - Glasbena smer, glasbeni stavek
  • Umetniška gimnazija - Glasbena smer, petje - instrument
  • Umetniška gimnazija - Glasbena smer, jazz - zabavna glasba
  • Umetniška gimnazija - Plesna smer, balet

Dijake želimo  kvalitetno  izobraziti na področju glasbe in plesa, jih vzgojiti kot razmišljujoče  posameznike in  jih pripraviti na študij ali poklicno pot.
Kot umetniška gimnazija je SGBŠ izobrazila vrsto odličnih koncertantov, pedagogov, baletnih plesalcev in skladateljev.
Udeleženci izobraževanja pridobivajo kakovostno znanje in veščine, koncertne izkušnje, razvijajo svojo ustvarjalnost, učijo se javnega nastopanja, socialnih veščin, sodelovanja, kritičnosti, samostojnosti, samoiniciativnosti in solidarnosti; razumevanja pomena kulturne dediščine, spoznavanja kulturne raznolikosti, se izražati in razvijati osebno in umetniško identiteto.
Naše delo je usmerjeno v prihodnost, Evropo in svet, saj govorice glasbene in plesne umetnosti ne omejujejo ne jezikovne niti katerekoli druge ovire. Ob tem bomo tudi v prihodnje pomembno prispevali k ponudbi glasbenih in plesnih prireditev v Ljubljani in skrbeli za ugled inštitucije s stoletno tradicijo.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: