Šole

Naslov: Cankarjeva ulica 2

6000 Koper - Capodistria

Telefon: 05 611 72 70

E-pošta: info@gimkp.si

Gimnazija Koper - Ginnasio Capodistria

Na Gimnaziji Koper dijakom nudimo poučevanje s posameznimi programi in učnimi načrti določenih vsebin na visoki ravni, s pomočjo razširjenih dejavnosti pa naslavljamo tudi aktualna naravoslovna in družboslovna strokovna vprašanja. Dijake povezujemo tudi z lokalnim okoljem in učimo o Sloveniji. Že dolga leta sodelujemo s šolami na ravni EU in širše ter tako nudimo dijakom tudi izkušnjo učenja in dela v mednarodnem okolju. Trudimo se dijakom pomagati razviti njihove potenciale. 

Izobraževalni programi, ki jih šola izvaja:

  • program splošne gimnazije,  
  • program splošne gimnazije – športni oddelki, 
  • program strokovne gimnazije – umetniška gimnazija likovne in glasbene smeri.  

Gimnazija Koper je šola z dolgoletno tradicijo izobraževanja in z zelo dobrimi uspehi. Dijaki na naši šoli se izobražujejo v varnem in stimulativnem okolju.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: