Šole

Naslov: Noršinska ulica 13

9000 Murska Sobota

Telefon: 02 521 34 00

E-pošta: info@ekonomska-ms.si

Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija

Ekonomska šola Murska Sobota ima dve organizacijski enoti: Srednjo šolo in gimnazijo ter Višjo strokovno šolo. Vsi, ki ustvarjamo na naši šoli, gradimo na medsebojnem zaupanju, odgovornosti, spoštovanju, komunikativnosti, inovativnosti, etičnosti in odprtosti. 

Spodbujamo ustvarjalnost, kritičnost in samostojnost 

Ob tem pa želimo slediti tudi potrebam gospodarstva in družbe ter izobraževati za družbeno in gospodarsko iskane izobraževalne programe. 

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • ekonomska gimnazija 
  • ekonomski tehnik 
  • logistični tehnik 
  • tehnik varovanja  
  • trgovec  
  • ekonomski tehnik -pti 

Ekonomska šola nudi poleg pouka dijakom raziskovanje in ustvarjanje, mednarodno izmenjavo dijakov, znanje in kompetence za nadaljnji študij ali podjetniško pot, dodatne dejavnosti za dijake športnike in nadarjene dijake in inovativno medpredmetno in timsko poučevanje.  

Če želite obiskovati sodobno šolo, si pridobiti dobre prijatelje, čudovite izkušnje in uporabno znanje, smo prava izbira za vas. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: