Šole

Naslov: Ulica talcev 3

8000 Novo mesto

Telefon: 07 393 32 60

E-pošta: esnm@esnm.si

Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija

S povezovanjem ekonomskih, podjetniških in medijskih znanj ohranjamo in krepimo prepoznavnost v slovenskem prostoru. Na šoli ustvarjamo pogoje za dobro počutje dijakov in zaposlenih tako, da spoštujemo posameznika, skrbimo za dobre medosebne odnose in ohranjamo sodelovanje s starši in lokalno skupnostjo na visokem nivoju. Dijaki ob podpori učiteljev in v sodobno opremljenih učilnicah pridobivajo dragoceno strokovno znanje, ki sledi potrebam gospodarstva in omogoča uspeh na kariernem področju. Spodbujamo vztrajnost, delavnost, odgovornost in zavest, da je znanje temelj uspešnega življenja.
Naklonjeni smo novim idejam in spremembam. zato ustvarjamo učno okolje, v katerem dijaki lahko razvijajo svojo ustvarjalnost. Pri dijakih podpiramo in spodbujamo radovednost, kritično razmišljanje in podjetnost. Ponosni smo na dosežke dijakov in zaposlenih.  

Šola izvaja izobraževalne programe:

  • Ekonomska gimnazija
  • Ekonomski tehnik
  • Medijski tehnik
  • Trgovec 

Ekonomska šola Novo mesto je ravno prav velika šola, kjer se med seboj vsi poznamo, kljub temu pa ohranjamo svojo zasebnost. Povezuje ekonomska in medijska znanja, ki so v sodobnem trendu v povezavi s prodajnimi in podjetniškimi kompetencami najbolj aktualna in potrebna. Posebnost je vsekakor sama opremljenost šole: domačnost nudijo hodniki in avle z zofami, kjer lahko dijaki sproščeno preživljajo odmore, inovativnost dijaki lažje razvijajo v učilnici za drugačen pouk in v učilnici na prostem, za ustvarjanje medijskih in računalniških vsebin pa je dijakom na razpolago kar 8 sodobno opremljenih računalniških učilnic, foto studio, video studio, učilnica za grafični pouk in celo tiskarna. Knjižnica dijakom poleg strokovne in leposlovne literature nudi tudi delo na računalnikih in preživljanje prostih ur v njeni medioteki. Šola je zasnovana tako, da dijakom nudi domačnost, varnost in oporo, saj se zavedamo, da v njej preživijo polovico dneva.

 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: