Šole

Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola

Ekonomska šola Celje želi dati dijakom kar največ znanja in usposobljenosti za profesionalni in celostni osebnostni razvoj. Z vzgojno-izobraževalnim procesom, obšolskimi dejavnostmi ter življenjem v okviru profesionalnih in osebnih odnosov na naši šoli pomagamo mladim dosegati njihove najvišje potenciale, da postanejo samozavestni, odgovorni, izobraženi in sposobni posamezniki. S pomočjo izobraževalnih programov usposabljamo dijake za delo v trgovini, podjetju, komerciali, računovodstvu in sociali.

Izobraževalni programi, ki jih šola izvaja:

  • ekonomska gimnazija 
  • ekonomski tehnik 
  • tehnik varovanja 
  • trgovec 
  • ekonomski tehnik PTI 
  • poklicni tečaj – ekonomski tehnik 
  • maturitetni tečaj 

Na šoli ponujamo pestro izbiro šolskih in obšolskih dejavnosti: prakso v tujini (Erasmus+), fakultativno učenje ruščine, italijanščine, španščine in francoščine, izpit Nemška jezikovna diploma I Pro, medrazredna športna tekmovanja v odbojki in namiznem tenisu, projekt Mladi ambasadorji, izdelovanje raziskovalnih nalog (Mladi za Celje), delo z nadarjenimi dijaki, likovni krožek, šolski radio, šolski časopisi (Bučke, Koronko, Pozitivka), haiku delavnice, teden pisanja z roko, projekt Varna mobilnost, Ekonomijada ter številna tekmovanja. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: