Šole

Naslov: Roška cesta 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 300 47 11

E-pošta: tajnistvo@seslj.si

Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška

Šola s kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti dijakom, zagotavlja takšen nivo splošnega znanja in obvladovanja poslovnih veščin, da le-tem daje prednost pri vključevanju na trg dela in hkrati dobro osnovo za nadaljevanje izobraževanja. To omogočamo s pridobivanjem kakovostne izobrazbe in razvijanjem lastnih, za šolo prepoznavnih aktivnosti, ob katerih lahko vsak dijak v polni meri razvije svoj osebnostni in poklicni potencial. Dijake vzgajamo z osebnim zgledom in jih navajamo, da so proaktivni in odgovorni za svoj uspeh in odločitve.

Šola izvaja izobraževalni program ekonomski tehnik.

Program Ekonomski tehnik ponuja širok spekter možnosti, da uresničiš svoje želje in uveljaviš svoje talente. Poleg splošnih predmetov in strokovnih modulov imamo v odprtem kurikulu predmete, ki razvijajo veščine in kompetence iskane na trgu dela v 21. stoletju. Dijaki med šolanjem razvijajo svoje talente v sodobnih šolskih prostorih, ki spodbujajo kreativnost, inovativnost, podjetnost, ustvarjalnost, komunikativnost in timsko delo. Teoretična znanja podkrepijo z dobro praktično izkušnjo pri pouku in na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu v Sloveniji ali EU. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: