Šole

Naslov: Mladinska ulica 14

2000 Maribor

Telefon: 02 250 46 50

E-pošta: tajnistvo@sstd.si

Srednja šola za trženje in dizajn Maribor

Smo šola s skoraj 150-letno tradicijo. Dijake izobražujemo za različne ekonomske poklicne profile, pri tem pa se prilagajamo potrebam trga delovne sile ter mladih in odraslih udeležencev izobraževanja. Skrbimo za spoštljive medsebojne odnose, strpnost in razumevanje ter sprejemanje drugačnosti. Po zaključenem izobraževanju se dijaki lahko zaposlijo ali izobraževanje nadaljujejo v višješolskih ali visokošolskih programih.  

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • SSI – ekonomski tehnik 
  • SSI – aranžerski tehnik 
  • SPI – trgovec/prodajalec 
  • SPI – administrator 
  • PTI – ekonomski tehnik 

Šola dijakom ob vzgojno-izobraževalnem delu ponuja številne možnosti učenja in projektnega udejstvovanja, izmenjavo v tujino (Erazmus). Za izobraževanje trgovcev/prodajalcev razpolagamo z najsodobnejšo učno prodajalno, ki smo jo postavili v sodelovanju s podjetjem Mercator, za izobraževanje ekonomskih tehnikov in administratorjev sodobno specializirano učilnico/učno podjetje, za izobraževanje aranžerskih tehnikov pa specializirano učilnico/umetniški atelje.  

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: