Šole

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana

Na šoli skušamo poleg znanja, dijakom privzgojiti tudi pozitiven odnos do sočloveka, narave in dela. Z vključevanjem v različne projekte poskrbimo za celostno odraščanje mladine. Podpiramo jih pri vztrajnosti na poti do zastavljenih ciljev, ustvarjalnosti, samostojnosti, solidarnosti, strpnosti in spoštovanje različnosti. Vizija naše šole je postati prepoznaven po zanimivih, uporabnih in zaposljivih programih, dobrih rezultatih s pomočjo izkušenih, strokovnih in prijaznih strokovnih delavcev.  

Izobraževalni programi, ki jih šola izvaja so:

  • Trgovec SPI 
  • Ekonomski tehnik PTI 
  • Aranžerski tehnik SSI 

Srednja trgovska šola Ljubljana je šola s posluhom za ŠPORTNIKE, UMETNIKE, ustvarjalne SANJAČE, tiste S CILJI, ki želijo osvojiti svet in domovino, ŠOLA S POSLUHOM ZA POSAMEZNIKA, ŠOLA Z DUŠO. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: