Šole

Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti

Šola za storitvene dejavnosti je pravi naslov za vse, ki vas zanimajo ekonomija, turizem, gastronomija, hotelirstvo, trgovina in oskrba na domu.  

Bivanje na šoli je prijetno in sproščeno, učitelji pa izkušeni in prijazni. Dijaki se udeležujejo praktičnega usposabljanja in strokovnih ekskurzij tudi v tujini ter sodelujejo v številnih projektih. Trudimo se, da naši srednješolci s svojo mladostno iskrivostjo in žarom razvijajo svoje talente ter soustvarjajo bogato zgodbo naše šole. 

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • Ekonomski tehnik 
  • Gastronomija in turizem 
  • Gastronomske in hotelske storitve 
  • Trgovec 
  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi 
  • Gastronomija - PTI 

Na Šoli za storitvene dejavnosti je pomemben prav vsak dijak. Mladim ne dajemo le znanja, pomembnih izkušenj in napotkov za življenje, temveč zanje ustvarjamo vzpodbudno in prijetno okolje, ki se ga bodo tudi kot odrasli z veseljem spominjali. In nenazadnje dijakom omogočamo, da razvijejo samozavest, osebnost in kompetence, zaradi katerih se bodo v življenju lažje spoprijeli z izzivi sodobne družbe. Dijaki, starši in učitelji smo najpomembnejši gradniki »močne, uspešne in zadovoljne šole«. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: