Šole

Naslov: Ulica Prekomorskih brigad 7

6310 Izola - Isola

Telefon: 05 662 17 20

E-pošta: sola@srednjasolaizola.si

Srednja šola Izola - Scuola media Isola

Srednja šola Izola izobražuje mladino na področju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, za perspektivne poklice v gostinstvu, turizmu, vzgoji predšolskih otrok, zdravstvu in kozmetiki.  

V sklopu zavoda deluje dijaški dom, ta omogoča šolanje dijakom iz bližnje in širše okolice.  

Vse programe izvajamo tudi v sklopu izobraževanja odraslih. 

Vizija Srednje šole Izola je izobraziti odgovorne in samozavestne mlade ljudi, ki bodo ustrezno strokovno usposobljeni in s čutom do sočloveka opravljali poklic.

Šola izvaja izobraževalne programe:

  • Gastronomske in hotelske storitve (SI) 
  • Gastronomske in hotelske storitve (SI)-vajeniška oblika 
  • Gastronomija (SI) – PTI 
  • Gastronomija in turizem (SI) 
  • Kozmetični tehnik (SI) 
  • Predšolska vzgoja (SI) 
  • Zdravstvena nega (SI) 

Na šoli poleg rednega izobraževanja potekajo različne dejavnosti: mednarodni projekti, projekti na državni ravni, številni krožki, projektni tedni …  

Dijaki se udeležujejo državnih in mednarodnih tekmovanj, kjer dosegajo odlične rezultate.  

Vse navedene aktivnosti se izvajajo, ker verjamemo, da lahko dijak poleg vloženih naporov, ki so potrebni za pridobitev ustrezne izobrazbe, pri nas izrazi tudi svojo nadarjenost. 

Sadovi našega dela se med drugim kažejo tudi v izjemnih rezultatih na poklicni maturi, kjer imamo vsako leto številne diamantne in zlate maturante.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: