Šole

Naslov: Šegova ulica 112

8000 Novo mesto

Telefon: 07 3932 171

E-pošta: szks@sc-nm.si

Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola

Srednja zdravstvena in kemijska šola je šola z več kot 50-letno tradicijo, ki izobražuje dijake v programih zdravstvena nega, kemijski, farmacevtski in kozmetični tehnik ter programu bolničar-negovalec in zdravstvena nega – PTI. Poklici, za katere izobražuje, se medsebojno povezujejo in dopolnjujejo, vsi pa so naravnani na človeka in bodo tudi v prihodnosti perspektivni. 

Novomeško šolo obiskuje več kot tisoč dijakov, poučujejo pa jih visoko izobraženi in strokovno podkovani učitelji s številnimi znanji in kompetencami, kar se odraža tudi v odličnih rezultatih na poklicni maturi. 

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • farmacevtski tehnik
  • kemijski tehnik
  • kozmetični tehnik
  • zdravstvena nega
  • bolničar-negovalec zdravstvena nega - pti

Uspeh dijakom odpira poti na višješolske oz. visokošolske študijske programe, z opravljenim »5. predmetom« pa se lahko vpišejo tudi na univerzitetne študijske programe.

Dodatno znanje, zavest in pripadnost šoli dijaki gradijo s številnimi interesnimi dejavnostmi, projektnimi dnevi, ekskurzijami ter z udeležbo na tekmovanjih iz znanja in športa. Nastopajo na šolskih prireditvah in koncertih, aktivno sodelujejo z ustanovami v Novem mestu in širše ter se vključujejo v različne projekte, tudi mednarodne.

Kljub številčnosti se dijaki in učitelji med sabo poznajo, med njimi vlada spoštovanje, zaupanje in skozi leta izobraževanja zgradijo odnos, na katerega nikoli ne pozabijo. 

Povezava do Instagram profila šole: https://instagram.com/szksnm?utm_medium=copy_link 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: