Šole

Naslov: Gosposvetska cesta 2

2380 Slovenj Gradec

Telefon: 02 884 65 40

E-pošta: zdravstvena@sc-sg.si

Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola

Za našo šolo je značilno, da združuje dijake vseh koroških občin, občin Šaleške doline in še nekaterih drugih. Ta raznolikost je velikokrat prednost, saj zahteva mnogo strpnosti ter tolerantnosti, ti dve vrlini pa sta nujni pri delu v zdravstvu. Pouk poteka v dobro opremljenih splošnih ali specializiranih učilnicah, praktične vaje in PUD pa v učnih bazah pri različnih delodajalcih. Šola ponuja mnoge šolske in obšolske dejavnosti ter sodeluje in organizira raznolike prireditve. Cilj in vizija SZŠ Slovenj Gradec je iz dijakov vzgojiti empatične ljudi, ki bodo delali strokovno ter odgovorno in s čutom do sočloveka. Ljudi, ki se bodo zavedali svojega poslanstva in etično ter moralno z veseljem opravljali poklic v zdravstvu. 

Šola izvaja izobraževalne programe:

  • Zdravstvena nega – Tehnik zdravstvene nege (SSI)
  • Bolničar – negovalec (SPI)
  • Zdravstvena nega (PTI)

Z vpisom v zdravstveno šolo se odločite za enega izmed najbolj humanih, spoštovanih, odgovornih ter kompleksnih poklicev, ki zahteva predvsem čustveno inteligenco in izobrazbeno širino; poklic, pri katerem znanje rešuje življenja, in kjer različnost med ljudmi ne sme vplivati na dosledno, pošteno in strokovno zdravstveno pomoč za vsakogar. Gre torej za poklic, ki je cenjen, iskan in zaposljiv, s katerim ves čas osebnostno rastete ter vam je lahko v zadovoljstvo in ponos. Pouk je zasnovan tako, da lahko pridobite splošna, strokovna ter praktična znanja.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: