Šole

Naslov: Zdravstvena pot 1

1000 Ljubljana

Telefon: 01 300 72 40

E-pošta: ssfkz@guest.arnes.si

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Na šoli izvajamo štiri programe srednjega strokovnega izobraževanja. Vsi programi trajajo štiri leta in so bolj naravoslovno obarvani. Zaključujejo se s poklicno maturo.  

Vizija naše šole je: S kakovostnim znanjem, ustvarjalnostjo, vedoželjnostjo in prijaznostjo sprejemamo izzive življenja. Pri tem si skupaj z dijaki in starši prizadevamo, da razvijamo in uresničujemo naslednje vrednote: spoštovanje, sodelovanje, ustvarjalnost, znanje, zdravje in okolje, pripadnost, sočutje in poštenost. Dijake izobražujemo in vzgajamo za samostojno in odgovorno opravljanje poklicev.

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

 • farmacevtski tehnik 
 • kozmetični tehnik 
 • tehnik laboratorijske biomedicine 
 • Zobotehnik/tehnik zobne protetike

Zakaj se vpisati na šolo?

 • Poklici so lepi, perspektivni in cenjeni med ljudmi. 
 • Dijaki se izobražujejo v spodbudnem učnem okolju, v sodobno opremljenih učilnicah in salonih. 
 • Pri praktičnem pouku spoznavajo uporabo sodobnih tehnologij in materialov ter se usposobijo za aktualne postopke dela. 
 • Imajo dobre možnosti za razvijanje svojih talentov v raznovrstnih interesnih dejavnostih. 
 • Pridobijo kvalitetno znanje za zaposlitev in za nadaljevanje študija. 
 • V okviru Erazmus+ se lahko udeležijo mednarodne izmenjave v Latviji, Španiji, na Finskem ali na Češkem. 
 • Šola stoji na mirni lokaciji, obdani z zelenjem.
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: