Šole

Naslov: Zdravstvena pot 10

1000 Ljubljana

Telefon: 01 231 71 67

E-pošta: info@suaslj.com

Srednja upravno - administrativna šola Ljubljana

Temelj naše uspešnosti je medsebojno spoštovanje, s katerim gradimo povezanost, pripadnost in ustvarjamo priložnosti. Z vrhunsko ekipo vsakemu dijaku omogočamo pogoje, da spozna in razvija svoje potenciale. Uspešno povezujemo ekonomska in pravna znanja z interesi dijakov tudi v predmetih in modulih odprtega kurikula: timskost v športu, menedžment v športu, trženje v športu, mediacija, retorika in v različnih izbirnih dejavnostih. SUAŠ je več kot šola. Je priložnost! 

Šola izvaja izobraževalne programe:

  • Ekonomski tehnik SSI 
  • Administrator SPI 
  • Ekonomski tehnik PTI 

Delamo srčno, razvijamo partnerske odnose, tlakujemo sodelovalno delo učiteljev, dijakov, staršev, socialnih partnerjev in ustvarjamo priložnosti. Izobraževalni programi s svojo modularnostjo deluje celostno, omogočajo večjo izbirnost in aktivnejše oblike dela. Šolska učna podjetja so velika priložnost za osebni in strokovni razvoj, omogočajo razvoj podjetnosti in sposobnosti samozaposlitve. Razumevanje in spoštovanje raznolikosti omogočamo tudi z možnostjo učenja številnih jezikov. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: