Šole

Prva gimnazija Maribor

V naših programih združujemo tradicijo 170-ih let z inovativnostjo in univerzalnostjo. Klasični in splošni oddelki (s t.i. E-oddelki) v družbi z maturitetnim tečajem vključujejo 800 dijakov, dejavnih pri sodobnem pouku in mnogih dodatnih dejavnostih. 

Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti. Naš moto: Per aspera ad astra. 

Šola izobražuje po programih:

  • gimnazija 
  • klasična gimnazija 
  • maturitetni tečaj 

Zakaj je Prva pr(a)va?

  • programa gimnazija  (z E-oddelkom za športnike in vzporedno vpisane) in klasična gimnazija (4 leta latinščine, zanimanje za antiko, interdisciplinarnost …)
  • oba zagotavljata zelo visoko raven in širino pridobljenega znanja, veščin in drugih pomembnih zmožnosti, ki jih dijaki usvajajo pri pouku in številnih izvenšolskih dejavnostih, in pomenita odličen temelj za študij  (na vseh vrstah fakultet) in oblikovanje kritične in kultivirane osebnosti
  • široka izbira tujih jezikov (sodelujejo tudi rojstni govorci) in najširši nabor predmetov za maturo
  • pozornost dijakom s primanjkljaji in nadarjenim
     
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: