Šole

Šolski center Celje, Gimnazija Lava

Na Gimnaziji Lava smo odprti za novosti, skrbimo za dobro sodelovanje dijakov, učiteljev in staršev ter se povezujemo z ožjim in širšim okoljem.  

Usmerjeni smo v kakovosten pouk in pripravo na splošno maturo. Dijakom omogočamo, da poleg splošne razgledanosti razvijajo svoje interese, sposobnosti, veščine, inovativnost, samostojnost, odgovornost, lastno ustvarjalnost in poustvarjalnost, pripravljenost za sodelovanje v skupnosti in skupini, pozitiven odnos do sebe in okolja. 

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • Gimnazija 
  • Gimnazija – evropski oddelek 
  • Tehniška gimnazija 

Naši dijaki priporočajo vpis, ker se na šoli dobro počutijo, se lahko veliko naučijo, razvijajo potenciale na različnih področjih in gradijo pristne medosebne odnose. Sodelujemo v mrežah Unesco in Zdravih šol ter Evropska vas, smo Šola ambasadorka evropskega parlamenta.  

Dobre pogoje in prilagoditve omogočamo tudi športnikom ter glasbenikom.  Edini v regiji izvajamo program tehniške gimnazije, evropski oddelek, priprave na splošno maturo pri informatiki ter priprave na nemško jezikovno diplomo. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: