Šole

Biotehniški center Naklo - Srednja šola

Srednja šola Biotehniškega centra Naklo je kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, skrb za pridelavo in predelavo zdrave hrane ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom.

Z viziojo in željo »da bi bila naša šola najboljša, da bi bila to šola brez porazov. Vsak dijak bi po zaključku šolanja vedel, v čem je dober, kakšne talente in sposobnosti ima. S tem bi mu dali popotnico, da bi lahko postal, kar koli si želi.« Revolucija učenja

Biti želimo kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, skrb za pridelavo in predelavo zdrave hrane ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom.

Srednja šola ponuja pestro paleto izobraževalnih programov:

 • gospodar na podeželju
 • cvetličar
 • vrtnar
 • slaščičar
 • pek
 • kmetijsko podjetniški tehnik
 • hortikulturni tehnik
 • živilsko prehranski tehnik
 • pomočnik v biotehniki in oskrbi
 • naravovarstveni tehnik
 • tehniška gimnazija
 • mesar 
 • mlekar

Spodbujati želimo podjetnost in inovativnost ter skrbeti za osebni razvoj in prijazno delovno okolje zaposlenih.

Pomeni biti stalno gibalo sprememb, novosti. Pomeni spremljati svoje delovanje, se nenehno izboljševati. Pomeni skrbeti za kakovost.

Pomeni razvijati spoštljive medčloveške odnose. Pomeni prisluhniti sodelavcu, dijaku, študentu, staršem, sočloveku.

Se skupaj učiti. Se skupaj veseliti, skupaj iskati in odkrivati nove talente, skupaj načrtovati prihodnost. In ob pomembnih trenutkih počakati, se umiriti, imeti čas za premislek.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«