Šole

Naslov: Lendavska ulica 3

9000 Murska Sobota

Telefon: 02 530 37 50

E-pošta: bsrakican@guest.arnes.si

Biotehniška šola Rakičan

Biotehniška šola Rakičan je šola z dolgoletno tradicijo, saj je bila ustanovljena že leta 1938. V tem času se je šola razvijala, spreminjala svoja imena in organiziranost ter pridobivala različne izobraževalne programe. Tako dolga tradicija govori o zavedanju mnogih generacij pred nami, da je za napredek domačega kraja pomembna kvalitetna šola za mlado generacijo. Smo osrednja vzgojno-izobraževalna ustanova na področju kmetijstva za celotno Pomursko regijo. Poslanstvo Biotehniške šole Rakičan je vzgajanje novih rodov kmetovalcev, pri čemer dijaki ob učinkovitem in kakovostnem pouku uspešno in temeljito pridobijo tiste spretnosti, znanja in navade, ki so potrebne za opravljanje poklica in uspešnega življenja. V sklopu šole deluje tudi dijaški dom, z enako dolgo tradicijo kot šola. Oddaljenim dijakom nudi dobre pogoje za bivanje, učenje in osebnostno rast.

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe: 

  • Kmetijsko podjetniški tehnik
  • Gospodar na podeželju
  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi

V času delovanja nam je uspelo izobraziti veliko diplomantov, ki svoje znanje potrjujejo v praksi – na kmetijah, v podjetjih, ali pa nadaljujejo s študijem. Kmetijstvo je pomembna gospodarska dejavnost v slovenskem in evropskem prostoru. To še posebej velja poudariti za našo pomursko regijo, ki je pretežno kmetijsko področje in
ponuja različne možnosti za podjetništvo ter zaposlitev.
 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: