Šole

Naslov: Vrbanska cesta 30

2000 Maribor

Telefon: 02 235 37 00

E-pošta: info@bts.si

Biotehniška šola Maribor

Teoretična znanja dijaki pridobivajo v specializiranih učilnicah, praktična pa na šolskem posestvu, ki obsega površine na Kalvariji ter v Svečini, kjer je tudi šolski hlev s konji in drobnico. Šola ima več objektov z ustrezno opremo za izvajanje praktičnega pouka, kot so vinska klet s polnilnico, sadno skladišče, sušilnica sadja in zelenjave, žganjekuha in predelava kisa, učna veterinarska ambulanta, cvetličarska učilnica, dva rastlinjaka, mehanična delavnica, čebelnjak… Dijaki in profesorji se vključujejo v razne evropske projekte, ki omogočajo opravljanje prakse v tujini. 

 

Izobraževalni programi, ki jih šola izvaja:

 • Cvetličar (SPI)
 • Mehanik kmetijskih delovnih strojev (SPI)
 • Kmetijsko podjetniški tehnik (SSI)
 • Naravovarstveni tehnik (SSI)
 • Veterinarski tehnik (SSI)
 • Kmetijsko podjetniški tehnik (PTI)

Dobri razlogi, zakaj postati BTŠ-jevka/BTŠ-jevec:

 • si ljubitelj/ica živali in rastlin,
 • veseli te delo v naravi oziroma na prostem,
 • usmerjen/a si EKO,
 • rad popravljaš / »šraufaš«,
 • želiš, da je tvoj bodoči poklic pester, razgiban in ustvarjalen.

Šola se nahaja v naravi, pod »Kalvarijo«, na obrobju mestnega jedra, kjer namesto brnenja avtomobilov slišiš petje ptic, z dobrimi avtobusnimi povezavami (ali peš čez mestni park), z možnostjo bivanja v bližnjih dijaških domovih… 
 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: