Šole

Naslov: Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Telefon: 01 280 37 00

E-pošta: gvs@bic-lj.si

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola deluje v prijetnem zavetju Mestnega loga. Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi novo knjižnico, moderno kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano ter posebno šolsko veterinarsko ambulanto. Življenje in delo v šoli je obogateno z vrsto dejavnosti in projekti, s katerimi vstopamo tako v slovenski kot v evropski prostor. Znani smo po zanimivi ponudbi izbirnih športov,  različnih večdnevnih dejavnostih, naravoslovnem raziskovalnem taboru, mobilnosti dijakov doma in v tujini in drugih pestrih interesnih dejavnostih. Naš cilj je, da mlade ljudi, pripravljene in z uspešno opravljeno maturo, pospremimo v življenje. Ob tem stopamo skupaj z roko v roki tudi z njihovimi starši.

Povezava do instagram profila: https://www.instagram.com/bicljubljana/

Izvajamo dva programa: program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika.

V gimnazijskem programu razvijamo predvsem naravoslovna predmetna področja: biologijo, kemijo, biotehnologijo in mikrobiologijo. Tako dobijo dijaki trdne temelje za nadaljevanje izobraževanja v naravoslovju.

Veterinarski tehnik je program, ki pripravlja na poklic, omogoča pa tudi nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah. Dijaki se lahko vpišejo tudi na študij veterine ob dodatno opravljenem predmetu kemija na splošni maturi.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: