Šole

Naslov: Peričeva ulica 4

1000 Ljubljana

Telefon: 01 300 04 00

E-pošta: info@gimb.org

Gimnazija Bežigrad, Gimnazija

Na Gimnaziji Bežigrad gradimo svoje delo na dobri tradiciji, ki že več kot stoletje zaznamuje slovenski šolski prostor in jasno začrtuje njeno poslanstvo. V zadnjih dveh desetletjih smo v šolo poleg gimnazijskega programa pripeljali še program mednarodne mature in program mednarodne šole (za otroke tujcev), slovenski projekt Evropski oddelek, pa tudi ustanovili raziskovalno enoto in postali šola nacionalnega pomena za košarko.

Trudili smo se, da ustvarimo takšne pogoje dela, da so mladi lahko v polni meri izrazili svojo ustvarjalnost in talent v celi vrsti udejstvovanj, od umetniških področij, znanosti, jezikov in športa do prostovoljnega socialnega dela. Dijakom smo tudi omogočili opravljanje nemške jezikovne diplome.

 

 

 

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

Gimnazija
Gimnazija /š./

Klima, ki vlada na šoli, je prijazna do dijakov. Pri dijakih učitelji iščejo znanje in prav zato je spraševanje napovedano, dijaki pa lahko svoje ocene tudi izboljšujejo. Učitelji nudijo tudi veliko individulne pomoči dijakom, ki to pomoč iz utemeljenih razlogov potrebujejo. Vse to vodi do tega, da sta prehodnost iz letnika v letnik in zaključek šolanja praktično 100 %.

Dijaki so že vsa leta, kar obstaja matura, najuspešnejši v Sloveniji, pa tudi v programu mednarodne mature v samem svetovnem vrhu. Tudi na vseh tekmovanjih iz znanja ter na kulturnem in športnem področju dosegajo zavidljive rezultate na državni in mednarodni ravni. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: