Šole

Naslov: Seidlova cesta 9

8000 Novo mesto

Telefon: 07 371 85 00

E-pošta: info@gimnm.org

Gimnazija Novo mesto

Gimnazija Novo mesto je najstarejša šola z neprekinjenim delovanje na Slovenskem in ima bogato tradicijo. Velik pomen dajemo kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. Dijake pripravljamo na nadaljnji študij in na življenje. 

Človečnost, strokovnost, odgovornost in sodelovanje pa so načela, na katerih gradimo ustvarjalno in prijazno okolje, ki posamezniku nudi možnosti za vsestranski osebnostni razvoj.

Šola izvaja programe:

  • gimnazija 
  • gimnazija v športnem oddelku 
  • klasična gimnazija 
  • maturitetni tečaj 
  • mednarodna matura 

Smo sodobno opremljena šola za vse mlade, ki jih zanimajo naravoslovje, družboslovje, jeziki, kultura in klasični jeziki. Na šoli deluje gledališko društvo Goga, svoja dela predstavljajo tudi na gimnazijskih večerih GIMNMkant in jih objavljajo v šolskem glasilu Stezice. S svojimi raziskovalnimi nalogami in znanjem dijaki dosegajo uspehe na tekmovanjih in natečajih. Na splošni maturi dijaki dosegajo nadpovprečne rezultate, kar odpira vrata za vpis na vse univerzitetne študije. Dodamo medsebojno spoštovanje in pripadnost in imamo šolo, na katero se radi vračamo dijaki in zaposleni.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: