Šole

Naslov: Prešernova ulica 34

9240 Ljutomer

Telefon: 02 585 87 00

E-pošta: gfml@gfml.si

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

GFML je šola, ki sledi svoji viziji: »Z znanjem ponosni v prihodnost« že 58. šolsko leto. Naša vodila pri delu so soustvarjanje kakovostnega znanja, spodbujanje inovativnosti in vzgajanje mladostnikov v duhu medsebojnega spoštovanja in sodelovanja.  Svojim udeležencem izobraževanja in zaposlenim želimo nuditi najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast, zato smo odprti za vse pobude, ki bi popestrile in kvalitetno dvignile izobraževanje. Vključujemo se v domače in mednarodne projekte. Vse to počnemo z namenom biti med najboljšimi. 

Izobraževalni programi, ki jih šola izvaja:

  • Splošna gimnazija
  • Umetniška gimnazija: smer gledališče in film
  • Predšolska vzgoja  
  • Medijski tehnik – nov program v Pomurju

GFML sledi sodobnim trendom, saj se naši učitelji vključujejo v številne projekte, preko katerih v pouk vnašajo sodobno tehnologijo, medvrstniško učno pomoč, podjetnost, mednarodno povezovanje idr. Preko Erasmus + projektov in ekskurzij se povezujemo s svetom (izmenjave z dijaki iz Makedonije, Nizozemske, Avstrije, praksa v Angliji in Nemčiji). Dijaki na šoli razvijajo kompetence na področju debate, raziskovalne dejavnosti in umetniškega ustvarjanja. GFML dijakom omogoča, da svojo mladostno razigranost in ustvarjalnost v najboljši meri najdejo, izrazijo in razvijejo.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: