Zavarovalni zastopnik

Zastopnik s stranko pregleduje zavarovalne police.

Kaj delavec običajno dela:

 • obiskuje stranke na domu ali delovnem mestu in z njimi sklepa zavarovanja;
 • poleg stalnih strank skrbi za pridobivanje novih;
 • ob nastanku škode obišče stranko in ji svetuje ali pomaga izpolniti prijavo škode;
 • pripravlja poročila o delu, izdaja dokumentacijo in sodeluje na sestankih;
 • pomaga mlajšim zavarovalnim zastopnikom, spremlja novosti na strokovnem področju in se dodatno izobražuje. 
   

Osebnostne lastnosti:

Zavarovalni zastopnik ima razvite prodajne veščine in sposobnosti motiviranja drugih. Je urejen, komunikativen, organiziran, dosleden, iznajdljiv, natančen, pošten in vztrajen.

Pogoji dela:

Zavarovalni zastopnik ima zaradi teže kovčka, ki tehta od 11 do 15 kilogramov, povečane obremenitve hrbtenice, kolkov in kolen. 

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja službeni kovček v katerem nosi prenosni računalnik in tiskalnik, ki mu omogočata tiskanje zavarovalnih polic na terenu. S seboj ima tudi prenosni POS terminal, mobilni telefon in različne zavarovalne police v treh izvodih ter zapise o zavarovalnih pogojih. Pri izdaji zavarovalniških polic za podjetja potrebuje tudi fakture. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna sklepati in obnavljati zavarovalne police ter razširiti zavarovalno kritje.
 • Pozna postopek dogovarjanja za obiske na domu in informiranje strank o novostih. 
 • Zna svetovati strankam in jim pomagati v primeru težav ali škode.
 • Zna pisati poročila o delu in izdajati dokumentacijo.
 • Ima znanje prodajnih veščin in motivacije drugih. 
Zastopnik s stranko računa stroške.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: