Skladiščni manipulant

Kaj delavec običajno dela:

 • skladiščni manipulant skrbi za ustrezno shranjevanje izdelkov, predmetov ali drugih snovi in za pravočasno ter pravilno pripravo blaga
 • v skladišču surovin sprejema dokumente, zahtevke ali dobavnice iz proizvodnje
 • pravilno pripravlja palete izdelkov ali surovin, opremljene z ustreznimi označbami 
 • medtem ko manjša zaloge skladiščne količine, hkrati vodi evidenco o preostali zalogi 
 • sodeluje z drugimi skladiščnimi manipulanti, njegov nadrejeni pa je skladiščnik
 • skladiščni manipulant v industriji dela v skladiščno-transportnem oddelku, na vhodu ali izhodu materiala in izdelkov. 
   

Osebnostne lastnosti:

Želene osebnostne lastnosti manipulanta so doslednost, natančnost, komunikativnost in poštenost.

Pogoji dela:

Skladiščni manipulant dela v normalnih delovnih razmerah. Delo opravlja pretežno stoje, običajno v eni izmeni v skupini s sodelavci. V skladiščih je delo zaradi visoko naloženega materiala in prometa z viličarji nevarno. Potrebna je zaščitna obleka in obutev, včasih tudi rokavice.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja viličarja, skladiščne police, palete, ovijalni stroj, embalažne kartonske škatle in lepilne trakove oziroma trak za ovijanje s sponkami. Delovni materiali so prazni kartoni, izdelki v škatlah in nalepke z oznakami izdelkov. Za manipulanta je najpomembnejši dokument zahtevek ali dobavnica, ki jo dobi iz komercialne službe ali pa zahtevek za blago in surovino, potrebno v proizvodnji.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Ima srednješolsko poklicno izobrazbo. 
 • Obvlada osnove računalništva, sistem skladiščnega poslovanja.
 • Je natančen in odgovoren.  
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«