Računovodski revizor

Kaj delavec običajno dela:

 • zbira osnovne podatke za načrtovanje revizije ter z njimi proučuje poslovno in tržno okolje podjetja;
 • preverja računovodske in druge informacije, ki jih pripravlja gospodarska družba;
 • načrtuje in razporeja vire z namenom uresničitve revidiranja;
 • oblikuje revizijske programe in utemeljuje dokaze o predmetu raziskovanja;
 • preverja delo revizijskega osebja in varno shranjuje zbrane podatke;
 • vrednoti računovodske informacije;
 • dokumentira postopke revidiranja;
 • spremlja aktualno strokovno literaturo in skrbi za redno strokovno izobraževanje.

Osebnostne lastnosti:

Računovodski rezivor je pri svojem delu natančen in metodičen, stremi k visoki odgovornosti ter zakonito opravljenemu delu. Njegovo delo je povezano s številkami in podatki, kar večino opravi samostojno, a je pri tem odprt za timsko delo in stike z ljudmi. Odlikuje ga smisel za organizacijo dela.

Pogoji dela:

Zaradi dolgotrajnega dela z računalnikom je izspostavljen sevanju. Preventivni ukrep pri tem je uporaba zaščitnega filtra.

 

Delovni pripomočki:

Računovodski revizor pri svojem delu uporablja osebni računalnik, opremljen z ustreznimi programskimi orodji, pomaga pa si tudi s skenirnim in fotokopirnim strojem. Za shranjevanje podatkov so nepogrešljivi predvsem spominski mediji, fascikli in vezane knjige. Pri revidiranju dela z računovodskimi poročili ter temeljnimi in pomožnimi poslovnimi knjigami. H kakovostno opravljenemu delu sodijo tudi revizijski priročniki, spremljanje Uradnega lista Republike Slovenije, predvsem pa poznavanje področja poslovne in davčne zakonodaje.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima smisel za računanje in izostren občutek za podrobnosti.
 • Zna se učinkovito pisno in ustno izražati.
 • Zmožen je logično-analitičnega mišljenja, zlasti pri določanju problemov, zbiranju podatkov in vrednotenju.
 • Zna načrtovati in izpeljati revidiranje ter sodeluje pri izdelavi uradnega poročila o opravljeni reviziji.
 • Pozna temeljna revizijska načela in mednarodne revizijske standarde.
   
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: