Oskrbovalec in negovalec na domu

Držanje moškega, ki leži na bolniški postelji, za roke

Kaj delavec običajno dela:

 • pomaga ostarelim, bolnim in ljudem z različnimi telesnimi, gibalnimi in duševnimi prizadetostmi na njihovem domu;
 • pri prepoznavanju varovančevih potreb sodeluje z vodjo oz. koordinatorjem pomoči na domu in sodeluje pri pripravi načrta pomoči;
 • opravlja gospodinjska dela, ki vključujejo pripravo obrokov, prinašanje hrane na dom, pomoč pri nakupih, čiščenje bivalnih prostorov, pranje in likanje perila ter urejanje formalnosti, kot so plačila stroškov in bančni opravki;
 • po potrebi zagotovi tudi kurjavo, ozimnico ter pomaga pri urejanju vrta, skrbi za domače živali in podobno;
 • skrbi za celostno osebno higieno varovanca in urejanje bivalnega okolja, pomaga pri gibanju in nadzira pravilno jemanje zdravil;
 • na področju socialne oskrbe koordinira izvajanje gospodinjske pomoči in nege ter pomaga pri vključevanju varovanca v vsakdanje življenje, skrbi za stike z družino in sosedi ter lajša stiske zaradi osamljenosti, prizadetosti ali bolezni;
 • o svojem delu vodi dnevnik, kamor zapisuje izvedena opravila in beleži opažanja;
 • redno se udeležuje skupinskih sestankov s svojim koordinatorjem in drugimi člani delovne skupine.

Osebnostne lastnosti:

Negovalec je skrben, prijazen, sočuten in zmožen prepoznavati telesne in čustvene potrebe svojih varovancev. Sposoben je hitrega in učinkovitega ukrepanja, ko je to potrebno. Varovance zna vzpodbuditi k samostojnim opravilom in jim prisluhniti, ko potrebujejo pogovor. Ker vstopa v domove uporabnikov, izraža spoštovanje do njihove zasebnosti in lastnine.

Pogoji dela:

Zaradi narave dela je izpostavljen stresnim situacijam, obremenitvam hrbtenice, nalezljivim boleznim in tudi poklicnemu izgorevanju. Pri delu je vključen v intervizijsko skupino, ki omogoča obravnavo problemov in razbremenitev psihične napetosti. Zelo pomembna je podpora sodelavcev in koordinatorja. Redno se mora udeleževati zdravniških pregledov in pri delu uporabljati ustrezna zaščitna sredstva, če je to potrebno (rokavice, maska).

Delovni pripomočki:

Oskrbovalec in negovalec na domu pri svojem delu uporablja opremo za gospodinjska opravila, štedilnik, pralni stroj, posodo, čistilna sredstva, pripomočke za hišna opravila ter pribor za osebno higieno. Vse našteto ima varovanec običajno že doma, sicer pa v dogovoru z njim negovalec vse manjkajoče stvari nakupi. Nepogrešljiv je tudi avtomobil, s katerim se vozi do varovancev, ki so lahko zelo oddaljeni od centrov pomoči. Nudi jim tudi prevoz do zdravnika.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima pozitiven odnos do ljudi, zlasti starostnikov, je potrpežljiv, sočuten in vztrajen.
 • Je spreten pri različnih gospodinjskih opravilih, delih na vrtu in v okolici hiše.
 • Zna na diskreten in dostojen način pomagati varovancu pri lažjih in težjih higienskih opravilih.
 • Zna izvajati enostavna razgibavanja, tako pri pokretnih kot pri nepokretnih.
Ženska pripravlja kosilo
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: