Bančni uradnik pri okencu

Kaj delavec običajno dela:

  • zagotavlja finančne in poslovne storitve uporabnikom na področju bančnega poslovanja izbrane banke, in sicer od preprostih transakcij (npr. izvaja kreditne, gotovinske in čekovne transakcije znotraj banke) do zahtevnejšega dela s strankami (npr. denarna naročila, bremenitve dolgov)
  • izkušeni delavec izvaja zahtevnejša bančna nadzorniška in menedžerska opravila ter vodi glavno blagajno.

Osebnostne lastnosti:

Pri delu s strankami je bančni uradnik pozoren in vljuden. Z natančnimi in jasnimi napotki omogoča korektno bančno storitev. Komunicira spretno in učinkovito in pri tem uporablja sodobne tehnološke pripomočke. Je iniciativen, motiviran in prilagodljiv. Večinoma dela samostojno.

Pogoji dela:

Posebnih nevarnosti pri delu bančnega uradnika ni, čeprav se mora vsak bančni uradnik zavedati možnosti ropa. Delovni dan bančnega uradnika poteka v urejenih poslovnih prostorih, delo je večinoma sedeče, v eni ali več izmenah. Delo bančnega uradnika pri okencu zahteva ponavljanje enakih nalog, dolgotrajno prisotnost v istem prostoru in visoko stopnjo pozornosti.

Delovni pripomočki:

Bančni uradnik pri okencu pri svojem delu uporablja pripomočke za bančno poslovanje, računalniške baze podatkov, menjalne tečaje ter obveznice.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima srednjo strokovno izobrazbo ekonomske ali poslovne smeri ali končano gimnazijo in dodatno bančno usposabljanje.
  • Je natančen, ker dela z denarjem, delo zahteva visoko stopnjo pozornosti.
bančni uslužbenec naj bo vedno urejen
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: