Blagajnik na pošti

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja poštne storitve, kot so sprejem pošiljk in pisem, prodaja znamk, izročitev pošiljk in pisem;
 • sprejema vplačila položnic, posebnih položnic in nakaznic ter izplačuje gotovino preko POS terminalov in bančnih kartic;
 • pomaga pri pripravi pošiljk za dostavo in prevzemu pošiljk iz dostave;
 • sestavlja vezane vloge, informativne izračune za kredite in varčevanja za stranke;
 • izvaja menjavo denarja iz domače v tujo valuto in obratno;
 • prodaja delnice in druge vrednostne papirje; 
 • prodaja različne izdelke in druge storitve (loterija, športne stave in drugo).
   

Osebnostne lastnosti:

Zaželene osebnostne lastnosti za poklic blagajnika na pošti so vestnost, poštenost, natančnost, redoljubnost, potrpežljivost, smisel za delo z ljudmi, komunikativnost, organizacijske sposobnosti in čut za odgovornost. Pomembno je veselje do dela s strankami in hitra prilagodljivost različnim situacijam in ljudem. Pripravljen je na stalno izobraževanje, saj se ponudbe poštnih storitev z novimi tehnologijami spreminjajo.

Pogoji dela:

Delo opravlja pretežno v sedečem položaju zato so možne težave ali okvare hrbtenice. Zaradi stalnega dela z računalnikom se z leti lahko okvari ali poslabša vid. Potrebno je predvsem dobro psihično stanje zaradi dela z najrazličnejšimi ljudmi, posebej v stresnih obdobjih, ko je na pošti največ ljudi.

Delovni pripomočki:

Blagajnik na pošti pri svojem delu uporablja računalnik, blagajno, POS terminal za negotovinsko plačilo s karticami ter napravo za štetje denarja. Zelo dobro pozna računalniške programe, ki jih uporablja in so vezani na delo z denarjem.

Glavni dokumenti in materiali, s katerimi ima opravka, so položnice, hranilne knjižice in bančne kartice, računi, potrdila o plačilu in potrdila o prevzemu pošiljk.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Dobro pozna vse pravilnike pošte in pogodbe s katerimi ima opravka.
 • Ima ekonomska in poštna znanja.
 • Ima znanje tujega jezika. 
sprejem pisemskih pošiljk
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: