Blagajnik v trgovini

Blagajnik v trgovini

Kaj delavec običajno dela:

  • zabeleži ceno prodajanih izdelkov, izpiše račun in izvede plačilo računa z gotovino ali kartico;
  • skrbi za čistočo in red na blagajniškem pultu;
  • sodeluje s prodajalci in poslovodjo ter pomaga pri reševanju morebitnih nesporazumov glede cen in kakovosti izdelkov.
     

Osebnostne lastnosti:

Pri poslovanju s kupci je natančen, zbran, miren in hiter, ob morebitnih stresnih situacijah ravna odgovorno in preudarno. S kupci vzpostavlja korekten, diskreten in prijazen odnos. Imeti mora dobro razvit vid in sluh, ki mu na delovnem mestu omogočata nadzor nad dogajanjem v trgovini.

Pogoji dela:

Delo poteka večinoma v zaprtem prostoru z umetno lučjo, suhim zrakom in umetno ventilacijo. Izpostavljen je različnim sevanjem, ki izvirajo iz elektronske blagajne, magnetnega in laserskega zapisovalca cen ter različnih senzorjev, ki so vgrajeni v blagajniški pult. Blagajnik dela večinoma sam, v sedečem položaju. Ritem dela narekuje število kupcev pred blagajniškim pultom. Pogosto je psihično bolj obremenjen kot fizično. 

Delovni pripomočki:

Blagajnik uporablja blagajno in računalniški sistem za njeno upravljanje, pripravo za poslovanje s plačilnimi karticami (POS terminal), laserski zapisovalec cen in klešče za odstranjevanje mehanskih zaščit izdelkov pred krajo. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Pozna računalniški sistem, ki ga uporablja pri upravljanju blagajne in sisteme za poslovanje s plačilnimi karticami. 
  • Pozna predpise in pravila denarnega poslovanja.
izdajanje računa
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: