Oblikovalec spletnih strani

Načrtuje podobo oz. dizajn ter uporabniško izkušnjo strani.

Kaj delavec običajno dela:

 • načrtuje podobo ter uporabniško izkušnjo spletnih strani; 
 • izdeluje tehnično manj zahtevne spletne strani po vnaprej pripravljeni predlogi ali jih izdela po unikatnem načrtu;
 • izdela navigacijski sistem za listanje spletnih strani, doda multimedijske in interaktivne dodatke, zvok, video posnetke, animacije in obrazce, vtičnike za družbena omrežja; 
 • skrbi za urejanje spletnih strani, prav tako za oblikovanje in urejanje e-pošte za direktni marketing;
 • skrbi za tehnično podobo in obdelavo besedila; 
 • raziskuje in sledi novostim in trendom, zbira zanimive rešitve konkurence, zbira sveže marketinške zamisli;
 • testira delovanje spletne strani na različnih iskalnikih in brskalnikih;  
 • po odpravi morebitnih napak namesti spletno stran na spletnem strežniku in ponovno preveri delovanje; 
 • poskrbi za objavo spletne strani na izbranih spletnih imenikih.

Osebnostne lastnosti:

Oblikovalec spletnih strani mora biti ustvarjalna oseba, ki jo zanimajo nove komunikacijske tehnologije in internet. Združevati mora estetske vrednote in računalniško znanje. Biti mora vztrajen, natančen, odgovoren in sposoben za samostojno in skupinsko delo. Je komunikativen, saj mora želje naročnika prenesti v spletno stran. Se hitro odziva, hitro zaznava spremembe.

Pogoji dela:

Zaradi izrazito sedečega dela je velika nevarnost kroničnega obolenja hrbtenice, samo delo z računalnikom pa kvarno vpliva na vid. Da bi se temu čim bolj izognil, mora biti delovno mesto opremljeno z ergonomsko oblikovanim pohištvom, računalniški zaslon pa naj bo čim bolj kakovosten. Priporočljiva so tudi zaščitna očala za delo z računalnikom. Zaradi sedečega dela in uporabe računalniške opreme mora biti delovni prostor primerno zračen. Slab zrak in previsoka temperatura lahko poleg slabega počutja delavca povzročita tudi nestabilno delovanje računalniške opreme. Zelo pomembna je tudi osvetlitev delovnega mesta, ki ne povzroča odseva v računalniškem zaslonu.

Delovni pripomočki:

Oblikovalec spletnih strani mora nenehno spremljati razvoj svoje stroke, slediti novostim in tehnologijam na internetu. Njegov glavni delovni pripomoček je predvsem boljši osebni računalnik s hitrim dostopom do interneta in ustrezna programska oprema.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima srednjo ali univerzitetno izobrazbo oblikovalske smeri.
 • Ima razvit čut za estetiko in uporabniško izkušnjo, katerega združuje z računalniškim znanjem.
 • Pozna internetno tehnologijo oziroma specifične lastnosti interneta, saj le-te določajo meje njegove oblikovalske svobode.
Testira delovanje spletne strani na različnih iskalnikih in brskalnikih;
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: