Šole

Srednja šola za oblikovanje Maribor

Srednja šola za oblikovanje Maribor (SŠOM) leži v čudovitem Parku mladih. Na šoli se izobražuje več kot 750 dijakov v programih: frizer (SPI) in (PTI), grafični operater (SPI), izdelovalec oblačil (SPI), medijski tehnik (SSI) in tehnik oblikovanja (SSI), ki se deli na tri module: grafični oblikovalec, modni oblikovalec, oblikovalec uporabnih predmetov. Ponujamo tudi izobraževanje odraslih. 

Šola sodeluje v številnih aktivnostih in projektih, od lokalnih do mednarodnih. Dijaki in njihovi mentorji so uspešni na natečajih in tekmovanjih, razstavah, podjetniških idejah. Festival oblikovanja Maribor – FOMB je ponos dijakov in učiteljev SŠOM.

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • SPI - frizer 
  • SSI - tehnik oblikovanja (grafični oblikovalec, oblikovalec uporabnih predmetov, modni oblikovalec) 
  • SSI - medijski tehnik 
  • SPI - izdelovalec oblačil
  • SPI - grafični operater
  • PTI - frizer

Naši dijaki na svoji karierni poti dosegajo svoje cilje. SŠOM da vsakemu posamezniku svojo popotnico za življenje. Mnogi nadaljujejo v smeri, za katero so se odločili z izbiro naših izobraževalnih programov, nekaterim pa predstavljamo temelj za nadaljnjo pot drugačnih izzivov. Posamezniki  predanim delom in voljo postanejo strokovnjaki na svojem področju, mednarodno cenjeni in priznani. Šola nudi reference, samostojnost in izkušnjo z izzivi. S kreativnostjo in pogledom naprej omogoča sodelovanje, sanje, prijateljstvo in predvsem unikatnost dela in druženja.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: