Grafični oblikovalec

Ženska za računalnikom.

Kaj delavec običajno dela:

  • s pomočjo grafičnih računalniških programov ustvarja, oblikuje in izdeluje grafična sporočila in izdelke v različnih tehnikah in z različnimi izraznimi sredstvi, kot je npr. oglasno sporočilo, ilustracija, označba ...;
  • prenaša informacije s pomočjo izraznih sredstev (podob, besed, barv, simbolov), ki so v rabi v vsakdanjem življenju;
  • glede na namen in cilje projekta ter naročnika grafični oblikovalec pripravi osnutek ter vse grafične značilnosti, ki jih zahteva posamezni medij.

Osebnostne lastnosti:

Grafično upodabljanje s pomočjo računalniških programov in spremljanje vizualne kulture sta temeljna interesa grafičnih oblikovalcev. Med osebnostnimi lastnostmi so najbolj izrazite ustvarjalnost, natančnost, prilagodljivost in zanesljivost. Grafični oblikovalec ima sposobnost ustvarjalne predstave o tem, kakšen bo videti končni izdelek. Ima čut za estetiko ter veliko domišljije in ustvarjalnosti. Razmišlja izven okvirjev in običajnega.

Pogoji dela:

Pri delu v pisarniškem okolju grafičnemu oblikovalcu ne grozijo posebne nevarnosti. Nevšečnosti s prehladnimi obolenji lahko povzročijo klimatske naprave s pretiranim hlajenjem. Previdnost je potrebna pri uporabi tiskarskih strojev in novih materialov, ki še niso bili preizkušeni v grafične namene.

Delovni pripomočki:

Danes večina oblikovalskih izdelkov nastaja z elektronskimi pripomočki, zato je temeljni pripomoček  zmogljiv računalnik z velikim zaslonom ter grafičnimi in 3D-programi, tablični računalnik, pisalo za tablični računalnik ... Ročne spretnosti ostajajo nepogrešljive, zlasti pri izdelavi skic in osnutkov, prav tako različna pisala in papir. Tehnične posebnosti posameznih vrst tiska, izbor barv, risalnih površin, fotografije ... ob spretni uporabi grafičnih računalniških programov zagotavljajo vrhunski grafični izdelek. Uporabljeni materiali so lahko tudi tkanine, vizualna sporočila v revijah, na reklamnih panojih, na sejmih, v hodnikih in na fasadah zgradb. Obvezen pripomoček je tudi knjižnica, v kateri so dela iz zgodovine umetnosti kot tudi sodobni dosežki oblikovanja doma in v tujini.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednješolsko izobrazbo grafične smeri ali univerzitetno izobrazbo oblikovalske smeri.
  • Obvlada delo z računalnikom in več grafičnih oz. oblikovalskih računalniških programov.
  • Obvlada tehnične posebnosti posameznih vrst tiska, tipografijo pisav, izbor barv, risalnih površin, obdelavo fotografij ... Vešč je zakonitosti drugih medijev.
  • Ima dobre prostorske predstave. Sposoben je večdimenzionalnega oblikovanja.
  • Ima smisel za opazovanje ter prepoznavanje oblik, linij ter črt.
  • Ima čut za odgovornost pri delu. Je natančen, samostojen in iznajdljiv.
Oprema grafičnega oblikovalca na mizi.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: